Osoite

Tossavanlahdentie 452, 72600 Keitele

Puhelin

050-313 5522

Kuntoutus

Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma kahden viikon kuluessa meille saapumisesta.

Kuntoutussuunnitelman laativat yhteystyössä asiakas, omaohjaaja, sairaanhoitaja/sosionomi.

Kuntoutuksen edetessä kuntoutussuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja käytettyjen keinojen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Kuntoutuksen etenemisestä laaditaan asiakkaalle ja yhteystyötaholle kirjallinen hoitotyönyhteenveto kuukausittain.

Verkostotyö

Koutakoti pitää säännöllisesti yhteyttä lähettävän tahon kanssa sekä järjestää kuntoutuksen aikana verkostotapaamisia, puhelinpalavereita ja/tai videoneuvotteluita.

Perhe ja ystävät otetaan asiakkaan niin halutessa mukaan kuntoutuksen toteuttamiseen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Omaohjaaja

Jokaiselle asiakkaalle nimetään kaksi omaohjaajaa, jotka työstävät päihderiippuvuuteen liittyviä kysymyksiä sekä hoitavat käytännön asioita yhdessä asiakkaan kanssa. 

Työntekijät kartoittavat omissa yksilökeskusteluissaan asiakkaan kokonaiselämäntilannetta, päihdehistoriaa, psyykkistä hyvinvointia ja tarvittavia tukitoimia sekä kuntoutuksen aikana että kotiutumisen jälkeen.

Yhteisö- ja ryhmätyöskentely

Koutakodissa noudatetaan soveltuvin osin yhteisöhoidon periaatteita.

Koko yhteisöä koskevista päätöksistä ja suunnitelmista neuvotellaan ja keskustellaan avoimesti viikoittaisessa yhteisökokouksessa.

Yhteisössä on määritelty vastuutehtäviä ja –alueita, joiden hoitamisesta kuntoutujat vastaavat toimintakykynsä mukaan.

Päivittäisissä keskusteluryhmissä työstetään mielenterveys- ja päihdekysymyksiin liittyviä teemoja.

Toiminnallisissa ryhmissä käytössä ovat lähialueiden liikunta-, ulkoilu- ja retkeilymahdollisuudet.

Harjoittelemme myös erilaisia arkielämän ja kädentaitoja askartelu- ja keittiöryhmissä.

Kerran kuukaudessa vietämme retkipäivää lähikuntien palveluihin tutustuen.

Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä!

Mikäli tarvitset neuvoa tai apua, miten tulisi toimia, ota rohkeasti meihin yhteyttä. Autamme mielellämme!

Puhelin

050-313 5522

Osoite

Koutajärventie 300 72600 Keitele

Sähköposti

paihdepalvelu@koutakoti.fi

×